iGot.vn

5 / 5 (100)

star star star star star

iGot.vn

Xây dựng thương hiệu cá nhân

Xác định tài năng thiên bẩm. Người đầu tư/dẫn dắt. Môi trường phù hợp. Đúng đối tác. Chiến lược đa dạng hóa thương hiệu cá nhân. Xác định tài năng thiên bẩm. Kiến tạo hệ thống nhận diện. Đối tượng Khách hàng tiềm năng. Kiến tạo thương hiệu cá nhân thông qua hệ thống nhận diện. Xây dựng, gia nhập hệ sinh thái. Tham gia tích cực hệ sinh thái liên tục, đều đặn. Sử dụng chiến lược đồng thương hiệu. Duy trì sự xuất hiện trên 360 truyền thông. Giữ gìn hình ảnh cá nhân để mọi hành động khớp với định hướng thương hiệu. Rèn luyện khả năng để trở thành chuyên gia. Chia sẻ với công chúng kiến thức của mình. Xử lý khủng hoảng truyền thông. Luôn có sự đồng hành của chuyên gia. Kiên trì theo đuổi chiến lược

  • Kiến thức yêu cầu
  • Nam, nữ doanh nhân.
  • Các nhà lãnh đạo.
  • Những người đang khởi nghiệp.
  • Bạn sẽ làm được gì?
  • Hiểu rõ bản chất và tầm quan trọng của Thương hiệu cá nhân để từ đó biết cách Xây dựng và kiến tạo được Thương hiệu cá nhân cho bản thân.
  • Biết cách thiết lập hệ thống nhận diện, xác định đối tượng khách hàng tiềm năng, xây dựng chiến lược truyền thông, xử lý khủng hoảng truyền thông...
Xây dựng thương hiệu cá nhân

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Bài 1: Giới thiệu khóa học 00:00:00
Bài 2: 7 yếu tố xây dựng thương hiệu cá nhân 00:00:00
Bài 3: 14 bước kiến tạo và xây dựng (Phần 1) 00:00:00
Bài 4: 14 bước kiến tạo và xây dựng (Phần 2) 00:00:00
Bài 5: 14 bước kiến tạo và xây dựng (Phần 3) 00:00:00
Bài 6: 14 bước kiến tạo và xây dựng (Phần 4) 00:00:00
Bài 7: 14 bước kiến tạo và xây dựng (Phần 5) 00:00:00
Bài 8: 14 bước kiến tạo và xây dựng (Phần 6) 00:00:00
Bài 9: 14 bước kiến tạo và xây dựng (Phần 7) 00:00:00
Bài 10: 14 bước kiến tạo và xây dựng (Phần 8) 00:00:00

Đăng nhận xét