iGot.vn

5 / 5 (100)

star star star star star

iGot.vn

Lập trình web PHP với Laravel Framework

Laravel hiện đang là một trong các framework thiết kế web mạnh nhất thế giới. Đặc biệt, Laravel chỉ cần 1 tháng là bạn đã có thể làm chủ được công nghệ này. iGot.vn giới thiệu Khóa học lập trình Laravel dành cho các bạn yêu thích công nghê web và đã học qua lập trình bất kì ngôn ngữ lập trình nào.

  • Kiến thức yêu cầu
  • Đam mê lập trình
  • Bạn sẽ làm được gì?
  • Tự nhận dự án hoặc làm dự án web riêng
  • Đủ khả năng ứng tuyển vào các cty thiết kế web
Lập trình web PHP với Laravel Framework

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Bài 1: Function 00:00:00
Bài 2: Lập trình hướng đối tượng (OOP) 00:00:00
Bài 3: Mô hình MVC (Model - View - Controller) 00:00:00
Bài 4: Các khái niệm về CSDL 00:00:00
Bài 5: Phân tích CSSL cho website 00:00:00
Bài 6: Sử dụng ngôn ngữ SQL 00:00:00
Bài 7: Sử dụng tools: PHPMyadmin 00:00:00
Bài 8: Giới thiệu tổng quan về Laravel 00:00:00
Bài 9: Làm việc với đường dẫn (URL) thông qua Route trong Laravel Framework. 00:00:00
Bài 10: Giới thiệu về Controller trong Laravel Framework. 00:00:00
Bài 11: Gửi nhận dữ liệu, files bằng Request và Responses. 00:00:00
Bài 12: Tìm hiểu về Views. 00:00:00
Bài 13: Làm chủ mô hình MVC trong Laravel 00:00:00
Bài 14: Cấu trúc giao diện Blade Template của website Framework 00:00:00
Bài 15: Làm việc, quản lý với cơ sở dữ liệu trong Laravel Framework. 00:00:00
Bài 16: Phân quyền cho bộ định tuyến Route với Middleware 00:00:00
Bài 17: Kiểm soát đăng nhập, bảo mật với lớp Auth trong Laravel Framework. 00:00:00
Bài 18: Tìm hiểu và sử dụng Restful trong Laravel Framework. 00:00:00
Bài 19: Laravel tích hợp NodeJS & SocketIO thiết kế ứng dụng web thời gian thực Real-time 00:00:00
Bài 20: Google & Facebook Authenticate 00:00:00
Bài 21: Captcha Validation 00:00:00
Bài 22: JSON WEB TOKEN 00:00:00
Bài 23: Laravel & tổng hợp các kỹ thuật AJAX 00:00:00
Bài 24: Ứng dụng thực tế: Thiết kế trang web bán hàng hoàn chỉnh (Front-End & Back-End) với Laravel. 00:00:00

Đăng nhận xét