iGot.vn

5 / 5 (100)

star star star star star

iGot.vn

Tính toán và ảo tính Soroban cho bé 3 đến 8 tuổi

Khóa học Tính toán và ảo tính Soroban cho phụ huynh dạy bé 3 đến 8 tuổi giúp các bậc cha mẹ nắm được cộng dụng của tính toán Soroban và nắm được những quy tắc tính toán trên bàn tính Soroban trong phạm vi 10 để hướng dẫn các bé. Trong khóa học, phụ huynh sẽ được hướng dẫn làm thế nào để phát triển khả năng ảo tính của các bé một cách nhanh chóng và chính xác.

  • Kiến thức yêu cầu
  • Phụ huynh có bé trong độ tuổi 3 đến 8 tuổi.
  • Phụ huynh muốn con phát triển trí tuệ, thông minh hơn.
  • Có bàn tính Soroban.
  • Bạn sẽ làm được gì?
  • Tự thân lý giải được nhiều vấn đề trong cuộc sống
  • Hiểu được chân lý để sống tốt hơn, không rơi vào tiêu cực
  • Có thể vận dụng để giải thích quá khứ hoặc đoán biết tương lai
Tính toán và ảo tính Soroban cho bé 3 đến 8 tuổi

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Bài 1: Giới thiệu về khóa học 00:00:00
Bài 2: Giới thiệu về bàn tính Soroban 00:00:00
Bài 3: Phép cộng, phép trừ Soroban chưa kết hợp (phần 1) 00:00:00
Bài 4: Phép cộng, phép trừ Soroban chưa kết hợp (phần 2) 00:00:00
Bài 5: Hướng dẫn ảo tính 00:00:00
Bài 6: Bài thực hành số 1 00:00:00
Bài 7: Bài thực hành số 2 00:00:00
Bài 8: Phép cộng Soroban có kết hợp hạt 5 (phần 1) 00:00:00
Bài 9: Phép cộng Soroban có kết hợp hạt 5 (phần 2) 00:00:00
Bài 10: Phép cộng Soroban có kết hợp hạt 5 (phần 3) 00:00:00
Bài 11: Bài tập thực hành 00:00:00
Bài 12: Tổng hợp khóa học 00:00:00
Bài 13: Bài tập thực hành tổng hợp (phần 1) 00:00:00
Bài 14: Bài tập thực hành tổng hợp (phần 2) 00:00:00
Bài 15: Bài tập thực hành tổng hợp (phần 3) 00:00:00
Bài 16: Giới thiệu khóa học 00:00:00
Bài 17: Ôn tập cộng trừ kết hợp với hạt 5 00:00:00
Bài 18: Ôn tập cộng trừ kết hợp với hạt 5 tiếp 00:00:00
Bài 19: Phép cộng 2 con số 00:00:00
Bài 20: Phép cộng 3 con số 00:00:00
Bài 21: Phép cộng 4 con số 00:00:00
Bài 22: Phép cộng kết hợp với hạt 10 00:00:00
Bài 23: Phép trừ kết hợp với hạt 10 00:00:00
Bài 24: Bài thực hành cộng trừ kết hợp với hạt 10 00:00:00
Bài 25: Bài thực hành trừ 2 con số có kết hợp 00:00:00
Bài 26: Bài thực hành cộng 2 con số với nhiều phép tính 00:00:00
Bài 27: Thực hành cộng trừ 2 con số với nhiều phép tính 00:00:00
Bài 28: Cộng 3 con số có kết hợp 00:00:00
Bài 29: Trừ 3 con số có kết hợp 00:00:00

Đăng nhận xét