Phố Nguyễn Văn

5 / 5 (100)

star star star star star

Nguyễn Văn Phố

Khóa học lập trình Full Stack Javascript với MEAN

MEAN là khóa học lập trình tích hợp các công nghệ mạnh mẽ nhất hiện nay bao gồm: M (MongoDB) + E (ExpressJS) + A (Angular) + N (NodeJS)

  • Kiến thức yêu cầu
  • Biết HTML cơ bản
  • Biết CSS cơ bản
  • Bạn sẽ làm được gì?
  • Xây dựng được các ứng dụng web chuyên nghiệp như chat real time, kết nối thiết bị điện tử…
  • Tự lập nhóm/công ty nhận out source hoặc thiết kế dự án cho riêng mình