iGot.vn

5 / 5 (100)

star star star star star

iGot.vn

Lập trình ứng dụng di động Android

Android là hệ điều hành di động phổ biến và dễ dùng nhất hiện nay, nhu cầu tuyển dụng vị trí này cũng ngày một tăng cao. Đến với khóa học lập trình Android bạn chỉ cần 4 tháng là có thể làm chủ được ngôn ngữ này và đủ khả năng ứng tuyển vào các vị trí tại những cty lập trình ứng dụng di động

  • Kiến thức yêu cầu
  • Đam mê lập trình
  • Bạn sẽ làm được gì?
  • Tự thiết kế được ứng dụng cho cá nhân hoặc nhận dự án riêng
  • Đủ khả năng ứng tuyển vào các cty lập trình ứng dụng di động
Lập trình ứng dụng di động Android

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Bài 1: Variables 00:00:00
Bài 2: Khởi tạo biến 00:00:00
Bài 3: Toán tử & kí hiệu 00:00:00
Bài 4: Các kiểu dữ liệu phải biết 00:00:00
Bài 5: Chuỗi & các hàm tương tác Chuỗi 00:00:00
Bài 6: If else & Switch 00:00:00
Bài 7: Cấu trúc If-Else 00:00:00
Bài 8: Toán tử so sánh 00:00:00
Bài 9: Cấu trúc Switch-Case 00:00:00
Bài 10: Câu lệnh Lặp 00:00:00
Bài 11: Vòng lặp For 00:00:00
Bài 12: Vòng lặp While 00:00:00
Bài 13: Vòng lặp lồng nhau 00:00:00
Bài 14: Class và Methods 00:00:00
Bài 15: Class - Lớp 00:00:00
Bài 16: Phương thức SET & GET 00:00:00
Bài 17: Tham biến & Tham trị 00:00:00
Bài 18: Khái niệm Constructor 00:00:00
Bài 19: Biến Static 00:00:00
Bài 20: Mảng - Arrays 00:00:00
Bài 21: Cú pháp khai báo, khởi tạo Array 00:00:00
Bài 22: Thêm, xóa, cập nhật phần tử trong mảng 00:00:00
Bài 23: Truy cập phần tử mảng 00:00:00
Bài 24: Lấy kích thước mảng 00:00:00
Bài 25: Các phương pháp duyệt mảng 00:00:00
Bài 26: Các bước tạo Project trong Android Studio 00:00:00
Bài 27: Quy trình thiết kế một ứng dụng Android 00:00:00
Bài 28: Làm việc với máy ảo Genymotion 00:00:00
Bài 29: Drawable, Resource là gì 00:00:00
Bài 30: Cấu hình AndroidManifest 00:00:00
Bài 31: Vòng đời ứng dụng - Activity Lifecycle 00:00:00
Bài 32: Linear Layout 00:00:00
Bài 33: Relative Layout 00:00:00
Bài 34: Frame Layout 00:00:00
Bài 35: Table Layout 00:00:00
Bài 36: Grid Layout 00:00:00
Bài 37: Constraint Layout 00:00:00
Bài 38: Buttons 00:00:00
Bài 39: Checkbox & Radio Buttons 00:00:00
Bài 40: Spinners 00:00:00
Bài 41: Textview 00:00:00
Bài 42: ImageView 00:00:00
Bài 43: ProgressBar 00:00:00
Bài 44: SeekBar 00:00:00
Bài 45: RatingBar 00:00:00
Bài 46: WebView 00:00:00
Bài 47: Cấu hình listview cơ bản 00:00:00
Bài 48: Sự kiện OnClick - LongClick của Listview 00:00:00
Bài 49: Thao tác Add, Delete, Update, Search trên Listview 00:00:00
Bài 50: Custom Adapter Listview với ArrayAdapter 00:00:00
Bài 51: Custom Adapter Listview với BaseAdapter 00:00:00
Bài 52: Tối ưu Listview với ViewHolder 00:00:00
Bài 53: Tùy chỉnh nội dung của Listview 00:00:00
Bài 54: Cấu hình GridView 00:00:00
Bài 55: Tùy chỉnh nội dung trong GridView 00:00:00
Bài 56: Drawable Shape 00:00:00
Bài 57: Drawable Selector 00:00:00
Bài 58: Cách sử dụng Intent 00:00:00
Bài 59: Truyền dữ liệu sang màn hình khác 00:00:00
Bài 60: Intent Implicit 00:00:00
Bài 61: Nhận kết quả trả về từ màn hình khác 00:00:00
Bài 62: Shared Preferences 00:00:00
Bài 63: Cách tạo hiệu ứng bằng file XML 00:00:00
Bài 64: Hiệu ứng khi chuyển màn hình 00:00:00
Bài 65: Kỹ thuật tạo Animation với Listview 00:00:00
Bài 66: Cách cấu hình các loại dialog 00:00:00
Bài 67: Tùy chỉnh giao diện dialog 00:00:00
Bài 68: Xác nhận thoát ứng dụng khi nhấn phím BACK trên thiết bị 00:00:00
Bài 69: Tạo hộp thoại chọn ngày và giờ 00:00:00
Bài 70: Khởi tạo database với SQLITE 00:00:00
Bài 71: Cấu trúc câu lệnh truy vấn: SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE 00:00:00
Bài 72: Khởi tạo database từ ứng dụng 00:00:00
Bài 73: Truy vấn SQLITE từ ứng dụng 00:00:00
Bài 74: Phân tích database & viết ứng dụng quản lí công việc 00:00:00
Bài 75: Play file nhạc với Media Player 00:00:00
Bài 76: Play video với VideoView 00:00:00
Bài 77: Play nhạc & Phim lấy từ Internet 00:00:00
Bài 78: Đọc file text (HTML) từ Internet 00:00:00
Bài 79: Tải hình từ Internet 00:00:00
Bài 80: XML: Kỹ thuật đọc XML - Tạo ứng dụng đọc tin tức 00:00:00
Bài 81: Kỹ thuật load hình từ Internet với thư viện Picasso 00:00:00
Bài 82: JSON: Phân tích và đọc JSON Object từ WebService 00:00:00
Bài 83: JSON: Phân tích và đọc JSON Array từ WebService 00:00:00
Bài 84: JSON: Hướng dẫn tạo Json từ WebService 00:00:00
Bài 85: Đăng kí & sử dụng Web Server miễn phí 00:00:00
Bài 86: Lấy dữ liệu từ database Web Server 00:00:00
Bài 87: Gửi dữ liệu từ ứng dụng đến Web Server qua phương thức POST 00:00:00
Bài 88: Cập nhật dữ liệu từ ứng dụng đến Web Server 00:00:00
Bài 89: Xóa dữ liệu từ ứng dụng đến Web Server 00:00:00
Bài 90: HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH WEBSERVICE TRÊN HOST 00:00:00
Bài 91: Cài đặt Google Play Services 00:00:00
Bài 92: Cấu hình Google Console 00:00:00
Bài 93: Play 1 video bất kỳ từ Youtube 00:00:00
Bài 94: Phát playlist video từ Youtube 00:00:00
Bài 95: Cấu hình Server NodeJS 00:00:00
Bài 96: Kết nối ứng dụng với Server 00:00:00
Bài 97: Truyền dữ liệu từ ứng dụng đến Server 00:00:00
Bài 98: Gửi dữ liệu từ Server đến thiết bị 00:00:00
Bài 99: Ứng dụng Chat 00:00:00
Bài 100: Hướng dẫn các bước tạo project Firebase 00:00:00
Bài 101: Kết nối ứng dụng với Firebase 00:00:00
Bài 102: Lưu dữ liệu từ ứng dụng lên Firebase 00:00:00
Bài 103: Đổ dữ liệu từ Firebase ứng dụng 00:00:00
Bài 104: Tính năng Realtime - thời gian thực với Firebase 00:00:00
Bài 105: Lưu trữ file với Firebase Storage 00:00:00
Bài 106: Tạo ứng dụng bán hàng với Firebase Realtime Database 00:00:00
Bài 107: Thêm trên giao diện xml 00:00:00
Bài 108: Xử lý bên trong code để tương tác với Fragmnet 00:00:00
Bài 109: Tương tác dữ liệu của Fragment với các Activities 00:00:00
Bài 110: Tạo menu dọc với Navigation Drawer 00:00:00
Bài 111: Tablayout với Fragment 00:00:00
Bài 112: Bắt sự kiện và tương tác giữa các Fragments 00:00:00
Bài 113: Kỹ thuật xử lý giao diện tương thích với nhiều kích thước màn hình 00:00:00
Bài 114: Đăng ký tài khoản Admob 00:00:00
Bài 115: Hướng dẫn cấu hình Abmob 00:00:00
Bài 116: Nhúng Admob vào ứng dụng 00:00:00
Bài 117: Cách quản lý và kiếm tiền từ Admob 00:00:00
Bài 118: Cách tạo file KeyStore 00:00:00
Bài 119: Hướng dẫn build ứng dụng Release 00:00:00
Bài 120: Hướng dẫn đăng ký tài khoản Android Developer 00:00:00
Bài 121: Hướng dẫn từng bước đưa ứng dụng lên Google Play 00:00:00
Bài 122: Viết ứng dụng - game Giúp Bé Học Toán 00:00:00
Bài 123: Viết ứng dụng bốc thăm trúng thưởng 00:00:00
Bài 124: Viết ứng dụng game Freaking Math 00:00:00
Bài 125: Viết game chọn hình ngẫu nhiên 00:00:00
Bài 126: Viết ứng dụng quản lý danh sách việc cần phải làm 00:00:00
Bài 127: Viết ứng dụng giả lập chương trình nghe nhạc MP3. 00:00:00
Bài 128: Viết ứng dụng đọc RSS & tin tức từ một trang web trên Internet 00:00:00
Bài 129: Viết ứng dụng xem video 00:00:00
Bài 130: Viết ứng dụng giới thiệu & quảng bá thương hiệu cho một doanh nghiệp tư nhân. 00:00:00
Bài 131: Chủ đề 10: Viết ứng dụng bán hàng online. 00:00:00
Bài 132: Đồ án cuối khóa, hoàn tất khóa học. 00:00:00

Đăng nhận xét