iGot.vn

5 / 5 (100)

star star star star star

iGot.vn

Lập trình ứng dụng di động đa nền tảng với Google Flutter

Flutter là một SDK phát triển ứng dụng di động nguồn mở được tạo ra bởi Google. Nó được sử dụng để phát triển ứng ứng dụng cho Android và iOS, cũng là phương thức chính để tạo ứng dụng cho Google Fuchsia

  • Kiến thức yêu cầu
  • 0
  • 1
  • Bạn sẽ làm được gì?
  • 0
  • 1
Lập trình ứng dụng di động đa nền tảng với Google Flutter

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Đăng nhận xét