An Nguyễn Huy

5 / 5 (100)

star star star star star

Nguyễn Huy An

Luật vạn vật

Khóa học này chia sẻ cho bạn quy luật của mọi quy luật, từ đó bạn có thể vận dụng tìm ra được tất cả mọi quy luật khác áp dụng vào thực tiễn, giải thích được hầu hết các vấn đề trong cuộc sống như toán, lý, hóa, sinh, sử, địa, tâm lý học, nhân tướng học, phong thủy, tâm linh, kinh doanh, kinh tế, tài chính,... Trí tuệ của bạn sẽ được khai mở để trở nên thông thái và yêu đời hơn.

  • Kiến thức yêu cầu
  • Có khả năng tư duy logic là một lợi thế
  • Yêu cầu nhìn nhận vấn đề một cách thực tế, có cơ sở
  • Bạn sẽ làm được gì?
  • Tự thân lý giải được nhiều vấn đề trong cuộc sống
  • Hiểu được chân lý để sống tốt hơn, không rơi vào tiêu cực
  • Có thể vận dụng để giải thích quá khứ hoặc đoán biết tương lai
Luật vạn vật

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Đăng nhận xét