Thắng Đinh Hoàng

5 / 5 (100)

star star star star star

Đinh Hoàng Thắng

Nghệ thuật nắm bắt tâm lý khách hàng dành cho nhà môi giới

NGHỆ THUẬT NẮM BẮT TÂM LÝ KHÁCH HÀNG là một trong những kỹ năng quan trọng và vô cùng cần thiết cho các nhà môi giới chuyên nghiệp. Với việc nâng cao kỹ năng nắm bắt tâm lý khách hàng và biến nó thành một nghệ thuật trong giao tiếp, bạn có thể tạo dựng những giá trị cá nhân nhất định, nâng cao khả năng tiếp cận khách hàng, chốt giao dịch và chuyển bại thành thắng trong quá trình bán hàng.

  • Kiến thức yêu cầu
  • Nhà môi giới bất động sản
  • Bạn sẽ làm được gì?
  • Cách nhận diện các dạng tính cách khách hàng
  • Cách nắm thế chủ động khi tư vấn
  • Lộ trình/kịch bản bán hàng – Chốt sales tương ứng với từng dạng tâm lý khách hàng
Nghệ thuật nắm bắt tâm lý khách hàng dành cho nhà môi giới

Mô tả khóa học

NGHỆ THUẬT NẮM BẮT TÂM LÝ KHÁCH HÀNG là một trong những kỹ năng quan trọng và vô cùng cần thiết cho các nhà môi giới chuyên nghiệp. Với việc nâng cao kỹ năng nắm bắt tâm lý khách hàng và biến nó thành một nghệ thuật trong giao tiếp, bạn có thể tạo dựng những giá trị cá nhân nhất định, nâng cao khả năng tiếp cận khách hàng, chốt giao dịch và chuyển bại thành thắng trong quá trình bán hàng.

Nghệ thuật này giúp bạn xóa tan nghi ngờ, khiến khách hàng tin rằng sản phẩm của bạn là tốt nhất và phù hợp với họ. Đây cũng chính là một kỹ năng quan trọng với một môi giới bất động sản, giúp bạn tạo được niềm tin từ các khách hàng tiềm năng.

Chương trình sẽ cung cấp những kiến thức và kỹ năng hữu ích, đưa ra lời khuyên về cách xử lý các tình huống thực tế giúp cho nhà môi giới tự tin và nâng cao tỷ lệ giao dịch thành công.

Tham gia Khóa đào tạo bạn sẽ nắm được:
- Cách nhận diện các dạng tính cách khách hàng.
- Cách nắm thế chủ động khi tư vấn.
- Lộ trình/kịch bản bán hàng – Chốt sales tương ứng với từng dạng tâm lý khách hàng
- Với những kiến thức thực tiễn và những hướng dẫn chi tiết, chương trình phù hợp với tất cả các học viên là các nhà môi giới, các nhân viên kinh doanh, các nhà đầu tư BĐS.

Nội dung khóa học

Đăng nhận xét