Thắng Đinh Hoàng

5 / 5 (100)

star star star star star

Đinh Hoàng Thắng

Nghệ thuật giữ chân khách hàng mua bất động sản

Tìm kiếm một khách hàng mới đã khó nhưng việc giữ chân khách hàng còn khó hơn gấp nhiều lần, tuy nhiên nếu biết cách bạn lại có thể dễ dàng biến một khách hàng mới trở thành khách hàng quen thuộc, biến một khách hàng đã mua một sản phẩm của mình trở thành khách hàng trung thành trọn đời.

  • Kiến thức yêu cầu
  • Nhà môi giới bất động sản
  • Nhân viên kinh doanh
  • Nhà đầu tư bất động sản
Nghệ thuật giữ chân khách hàng mua bất động sản

Mô tả khóa học

68% khách hàng rời bỏ bạn vì họ không hài lòng với những “dịch vụ chăm sóc” khách hàng mà họ nhận được. Khách hàng không trung thành với bạn, họ trung thành với trải nghiệm mà bạn tạo ra.

Tìm kiếm một khách hàng mới đã khó nhưng việc giữ chân khách hàng còn khó hơn gấp nhiều lần, tuy nhiên nếu biết cách bạn lại có thể dễ dàng biến một khách hàng mới trở thành khách hàng quen thuộc, biến một khách hàng đã mua một sản phẩm của mình trở thành khách hàng trung thành trọn đời.

Bạn chỉ thực sự mở được cánh cửa trái tim và giữ chân khách hàng khi biết tạo dựng cho mình một dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp. Lá bài bí mật sẽ được hé lộ trong chương trình NGHỆ THUẬT GIỮ CHÂN KHÁCH HÀNG MUA BẤT ĐỘNG SẢN.

Chương trình sẽ dành cho ai?
Với những kiến thức thực tiễn và các hướng dẫn chi tiết để lên kế hoạch thực hiện, chương trình phù hợp với tất cả các học viên là các nhà môi giới, các nhân viên kinh doanh, các nhà đầu tư bất động sản, giúp các bạn có được những thông tin, kiến thức và kĩ năng quan trọng nhằm hỗ trợ hiệu quả cho quá trình bán hàng cá nhân của bạn.

Nội dung khóa học

Đăng nhận xét