Thắng Đinh Hoàng

5 / 5 (100)

star star star star star

Đinh Hoàng Thắng

Xây dựng thương hiệu cá nhân dành cho nhà môi giới

Chủ đề XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN DÀNH CHO NHÀ MÔI GIỚI sẽ giúp bạn tìm ra phương thức để trở nên khác biệt và xa hơn là xác định vị thế của nhà môi giới như một chuyên gia về bất động sản trong mắt khách hàng.

  • Kiến thức yêu cầu
  • Không yêu cầu
Xây dựng thương hiệu cá nhân dành cho nhà môi giới

Mô tả khóa học

90% khách hàng sẽ lựa chọn làm việc với nhà môi giới mà họ từng biết và có thương hiệu nhất định. Do đó, việc xây dựng thương hiệu đối với cá nhân nhà môi giới là không thể thiếu.

Xây dựng thương hiệu cá nhân là việc xác định và truyền thông những thông điệp mà nhà môi giới đã, đang và sẽ làm với mục tiêu giúp cá nhân trở nên độc đáo và khác biệt, từ đó giúp nhà môi giới gia tăng được kết quả bán hàng của mình. Nếu nhà môi giới hiểu được các điểm mạnh và giá trị đặc biệt của bản thân thì có thể sử dụng những thông tin này để làm nổi bật mình hơn trong mắt khách hàng.

Chủ đề XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN DÀNH CHO NHÀ MÔI GIỚI sẽ giúp bạn tìm ra phương thức để trở nên khác biệt và xa hơn là xác định vị thế của nhà môi giới như một chuyên gia về bất động sản trong mắt khách hàng.

Chương trình phù hợp với tất cả các học viên là các nhà môi giới, các nhân viên kinh doanh bất động sản, và tất cả mọi người quan tâm đến việc xây dựng thương hiệu của mình trong mắt khách hàng.

Nội dung khóa học

Đăng nhận xét