Chính sách bảo mật

I) Không lưu trữ hoặc thu thập thông tin
Chúng tôi không lưu trữ hoặc thu thập thông tin của người dùng để sử dụng vào các hoạt động đăng nhập trên website iGot.vn, mọi thông tin đăng nhập của người dùng đều được liên kết từ các dịch vụ bên thứ 3 như: Google, Facebook,... Do đó người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc bảo vệ thông tin của mình, tuân theo các điều khoản của bên thứ 3.

II) Sử dụng cookie
Cookie là một đoạn mã ngắn dùng để lưu trữ thông tin tạm thời (có thời gian hết hạn) trên trình duyệt của người dùng, nhằm phục vụ mục đích ghi nhớ các lựa chọn của người dùng, ví dụ như thông tin sản phẩm đặt hàng, thông tin nhận khuyến mãi, tên khách hàng,... Về mặt kỹ thuật thông tin này nhằm hỗ trợ người sử dụng được tốt hơn, tuy nhiên theo luật sử dụng cookie của liên minh Châu Âu, những thông tin này chỉ được phép lưu trữ khi có sự đồng ý của người dùng. Do đó chúng tôi phải tuân thủ luật định đối với những người dùng ở các nước Châu Âu, bằng cách hiện thông báo "Đồng ý cho phép sử dụng cookie".